KLUBBEN / OM KLUBBEN
Подаци за мапу
Подаци са мапе ©2016 Google
Подаци за мапуПодаци са мапе ©2016 Google
Подаци са мапе ©2016 Google
Мапа
Сателит

om klubben

I de fleste møtene har vi eksterne eller interne foredragsholdere - alle holder et høyt nivå. Temaene dekker et vidt område.

Vi er opptatt av å pleie det sosiale aspektet i klubben. Derfor arrangeres det også jevnlig såkalte "peisaftener" hvor klubbens medlemmer fordeles jevnt til medlemmer med vertskapelige plikter. Disse pliktene går på omgang.
Vi har også møter uten foredrag i møtelokalet hvor formålet er å bli bedre kjent med hverandre. Da går praten livlig rundt bordene eller noen kommer med noe de har på hjertet.Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Skui Grendehus
Adresse: Skuiløkka 13
Postnummer: 1340
Sted: Skui
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...