Bærum Vest Rotary Klubb

4494!
Skui Grendehus
mandag kl 18:45 - 20:00
Charterdato 27.09.1987
Foto: Svein Holo
Distrikt 2310

© 2012 B P Torgersen
NB: Ingen ordinære møter i sommer før 11. august.
Se programmet for intercitymøtene